Gartner Hype Cycle 2015

hypecycle2015

Ieder jaar publiceert onderzoeksbureau Gartner de zogenaamde Hype Cycle. De belangrijkste technologische trends geplot op de bekende curve: innovation trigger > peak of inflated expectations > trough of disillusionment > slope of enlightenment > plateau of productivity. Onlangs werd de nieuwste versie van de hype cycle gepubliceerd.

einde bericht

voicemail

We hebben e-mail, we hebben Twitter, we hebben Yammer, we hebben WhatsApp, we hebben Facebook en ja….we hebben voicemail. In de vooruitgang der techniek kunnen er niet alleen maar nieuwe toepassingen bijkomen. Er moet zo nu en dan ook iets afvallen. Het telegram, de fax, KPN greenpoint. Destijds fantastische toepassingen, maar nu vooral nog goed als nostalgische herinnering.

Copy-paste is snelste weg naar digitaal succes

copypasteOrganisaties in alle sectoren kijken naar de mogelijkheden van vernieuwende technologie in de hoop die ene baanbrekende innovatie te doen waarmee zij hun branche op de kop zetten. De mogelijkheden van ‘digitaal’ zijn enorm. De sleutel naar succes bestaat echter niet uit het bedenken van nieuwe concepten, maar uit het succesvol toepassen van bestaande ideeën. Minder baanbrekende innovatie dus en meer copypaste. Dat bepleit ik in dit opiniestuk dat ik samen met Arjan Geurts van Wielinq schreef en dat in de laatste editie van CIO Magazine verscheen.

Wellantcollege – implementatie systeem voor management-informatie

wellant

Wellantcollege is de grootste onderwijsinstelling in de Randstad voor de groene sector. Met 23 VMBO locaties, 11 MBO locaties, 13.000 studenten en 1.400 medewerkers is het een flinke opgave om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerkers te krijgen. Wellantcollege kiest daarom voor de implementatie van een nieuw managementinformatiesysteem.

logo-wellant-college

Als programmamanager geef ik leiding aan de projecten waarin een implementatiepartner wordt geselecteerd, het systeem technisch wordt geïmplementeerd en vervolgens dashboards worden ontwikkeld over meer dan tien belangrijke onderwerpen verdeeld over de categorieën onderwijs, personeel en financiën. Na afloop hebben teamleiders, directeuren en het College van Bestuur altijd beschikking over actuele en betrouwbare managementinformatie.

Leesvoer voor de zomer

150303 Gravue boek 6

Leading Digital, George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee, Harvard Business Review Press, 2014

Technologische ontwikkelingen zoals mobile, analytics, social en cloud hebben impact op organisaties in alle sectoren. Bestaande verdienmodellen zakken als pudding in elkaar. Tegelijkertijd worden hele nieuwe verdienmodellen mogelijk. Centraal in dit boek staat het begrip digital mastery, oftewel het vermogen om gebruik te maken van de mogelijkheden van digitale technologie. Welke bekwaamheden heeft een organisatie daarvoor nodig, hoe bepaal je een succesvolle digitale strategie en hoe creëer je de omslag naar digital mastery? Aan de hand van vele voorbeelden geeft dit boek de antwoorden op deze vragen.

Designing for growth, Jeanne Liedtka, Tim Ogilvie, Columbia University Press, 2011

Design gaat over esthetiek, maar ook de gebruiker. Een designer wil iets maken dat een antwoord biedt op de behoefte van de gebruiker ervan. Designers maken gebruik van allerlei tools en technieken. Om zich te verplaatsen in de gebruiker, om te snappen wat de gebruiker echt drijft en om vervolgens iets te maken wat daar optimaal aan bijdraagt. Design thinking is de stroming die inzichten uit design disciplines zoals architectuur, mode en interieur vertaalt naar organisatievraagstukken. Hoe komen we er achter wat onze klanten echt willen? Hoe ontwerpen we onze dienstverlening zo dat die echt waarde toevoegt voor onze klanten? Voor dit soort vraagstukken biedt design thinking instrumenten. Designing for Growth beschrijft twaalf van deze instrumenten.

The connected company, Dave Gray, O’Reilly, 2012

Constatering 1: consumenten omarmen nieuwe technologieën sneller dan organisaties kunnen veranderen. Constatering 2: consumenten en organisaties zijn onderling verbonden in steeds complexer wordende netwerken. Bedrijven die willen blijven bestaan onder deze omstandigheden moeten zich omvormen tot een connected company. Dat is de boodschap van dit boek. Connected companies zijn snel lerende organisaties die nauw zijn verbonden met medewerkers, klanten en partners. Connected companies zijn niet hiërarchisch georganiseerd, maar op basis van zogenaamde pods. Kleine eenheden met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. In dit boek wordt beschreven hoe je een connected company kunt worden.

Exponential organizations, Salim Ismail, Michael S. Malone, Yuri van Geest, Diversion Books, 2014

De Wet van Moore beschrijft de exponentiële groei die technologie doormaakt. Diezelfde exponentiële groei is zichtbaar bij organisaties die gebouwd zijn rondom technologie. Een gemiddeld bedrijf uit de Fortune 500 deed er 20 jaar over om een marktwaarde van 1 miljard dollar te bereiken. Google bereikte diezelfde mijlpaal in 8 jaar, Tesla in 4 jaar, Snapchat in 2 jaar. Een 3D printer die je vandaag in de winkel koopt, biedt evenveel functionaliteit als een 3D printer uit 2007, maar voor een prijs die 400 keer lager is. Op basis van deze constateringen wordt in dit boek onderzocht wat de kenmerken zijn van een exponentiële organisatie en hoe je zo’n organisatie kunt bouwen.

 

 

Vind je weg met indoor positioning

Tim van Kempen

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Tim van Kempen, oprichter en mede-eigenaar van Movin Software.

Onverwachte inzichten door data science

Bram den Teuling

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Bram den Teuling, mede-oprichter van orikami.

Meer transparantie door Open Data

Arjan El Fassed

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation.

Tijdens het kabinet Rutte 1 was Arjan El Fassed Tweede Kamerlid voor Groenlinks en hield hij zich onder andere bezig met digitale vrijheid. Sinds begin 2013 is Arjan directeur van Open State Foundation. Een non-profit organisatie die zich inzet voor het ontsluiten van gegevens als open data.