Digitale strategie voor Movisie

movisie-2
Movisie is de kennisinstelling voor het sociaal domein. Vanuit deze rol verzamelt, ontwikkelt en verspreidt Movisie kennis over sociale onderwerpen zoals actief burgerschap, huiselijk en seksueel geweld en sociale zorg. De afgelopen jaren is de inzet van digitale technologie steeds belangrijker geworden voor Movisie. Voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van digitale kanalen, zoals websites en e-learning. Begin 2016 ontstond binnen Movisie de behoefte aan een richtinggevende visie op het gebruik van digitale technologie. De afgelopen maanden heb ik Movisie samen met Arjan Geurts van Wielinq geholpen met de ontwikkeling van een digitale strategie. Hieronder lees je hoe we dat hebben gedaan en hoe onze opdrachtgever daarop terugkijkt.

Wellantcollege – implementatie systeem voor management-informatie

wellant

Wellantcollege is de grootste onderwijsinstelling in de Randstad voor de groene sector. Met 23 VMBO locaties, 11 MBO locaties, 13.000 studenten en 1.400 medewerkers is het een flinke opgave om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerkers te krijgen. Wellantcollege kiest daarom voor de implementatie van een nieuw managementinformatiesysteem.

logo-wellant-college

Als programmamanager geef ik leiding aan de projecten waarin een implementatiepartner wordt geselecteerd, het systeem technisch wordt geïmplementeerd en vervolgens dashboards worden ontwikkeld over meer dan tien belangrijke onderwerpen verdeeld over de categorieën onderwijs, personeel en financiën. Na afloop hebben teamleiders, directeuren en het College van Bestuur altijd beschikking over actuele en betrouwbare managementinformatie.

Kennisnet – Big Data

Kennisnet

De laatste jaren is er ook in het onderwijs steeds meer aandacht voor het onderwerp Big Data. Eerder schreef ik voor Kennisnet deze publicatie over het inzetten van Big Data in het onderwijs. Om onderwijsinstellingen hierbij te ondersteunen ontwikkelde Kennisnet een leergang Big Data voor informatiemanagers in het MBO. Voor het tweede jaar op rij verzorgde ik de eerste dag van het programma.

LogoKEN_PaarsRGB

VUmc – business case werkplek virtualisatie

VUmc; Gevel hoofdgebouw ziekenhuis

Binnen VUmc worden alle werkplekken gevirtualiseerd. Hierdoor kunnen medewerkers op alle computers inloggen en hebben zij altijd de beschikking over dezelfde werkomgeving en programma’s. Het beheer van duizenden werkstations wordt daardoor aanzienlijk vereenvoudigd. De specifieke software die wordt gebruikt in de omgeving van een academisch ziekenhuis stelt echter bijzondere eisen aan de techniek. Ik ben gevraagd om de business case op te stellen voor dit project.

Logo-VU-Medisch-Centrum-Amsterdam-VUmc-nameshapers-social-media-workshops-healthcare

Business School Nederland – docent informatiemanagement

BSN
Business School Nederland is de grootste aanbieder van Executive MBA opleidingen in Nederland. Sinds begin 2015 ben ik verbonden aan de Business School Nederland als docent voor de module Informatiemanagement. Tijdens deze module leren we MBA studenten met een strategische blik te kijken naar vraagstukken op het gebied van informatietechnologie en informatiemanagement.

 

IT innovatie onderdeel van e-CF

ecf logo

Het European e-Competence Framework (e-CF) is een raamwerk waarmee ICT competenties bij professionals volgens een vaste standaard kunnen worden getoetst en vastgesteld. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger voor werkgevers om te beschrijven welke competenties zij van potentiële werknemers verwachten en om te toetsen of kandidaten over deze competenties beschikken. De acceptatie van het raamwerk neemt binnen Europa snel toe. In Nederland heeft de overheid e-CF als standaard omarmd onder de noemer Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening Rijk. Een Nederlandse specialist op het gebied van certificering en accreditering, EXIN, ontwikkelt momenteel een e-CF  assessment tool.

Vorige maand heb ik als lid van de EXIN e-CF Review Board een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze tool. Daarvoor hebben we de benodigde kennis en vaardigheden voor de competentie IT innovatie in kaart gebracht. Hierdoor kan objectief worden vastgesteld of ICT professionals aantoonbaar in staat zijn om de mogelijkheden van innovatieve IT binnen en tussen organisaties te benutten.

De opname van IT innovatie in e-CF laat zien dat het een steeds belangrijker onderdeel wordt van het vakgebied IT en informatiemanagement. Daarnaast levert het een bijdrage aan de verdere professionalisering van dit relatief nieuwe deel van het vakgebied.

VO-content – business model innovatie

VO content

Stichting VO-Content ontwikkelt open digitaal leermateriaal voor het voortgezet onderwijs. De markt voor leermateriaal is sterk aan het veranderen. Traditionele uitgeverijen worstelen met de transitie van papier naar digitaal en van integrale lesmethoden naar modulair aangeboden leermateriaal. VO-Content is opgericht door en voor VO scholenvo-content_logo met als doel te ontwikkelen wat de traditionele marktpartijen nog niet doen: kwalitatief hoogwaardig, open en modulair leermateriaal. De ontwikkeling van dit leermateriaal kost geld en VO-content wil de kosten voor deelnemende scholen laag houden. VO-content heeft mij gevraagd hen te helpen met het vinden van het juiste business model. In een strategische sessie met bestuurders van VO scholen worden toekomstscenario’s verkend en besproken.

 

Lees ook over VO-content in dit interview met directeur Ron Zuijlen.

 

Gemeente Amsterdam – IT innovatie

amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft een nieuw proces voor informatieplanning ingevoerd. Binnen verschillende onderdelen van de organisatie wordt een gedegen proces doorlopen waarbij business en IT samenwerken aan het bepalen van de koers en prioriteiten in de informatievoorziening.

Logo-Gemeente-Amsterdam

Welke ontwikkelingen zien wij om ons heen, welke kansen biedt IT en welke IT projecten gaan we de komende jaren uitvoeren? Deze vragen komen aan bod in het proces van informatieplanning. Voor een aantal organisatieonderdelen van de Gemeente Amsterdam begeleid ik de bijeenkomst met de naam “Wat kan ik met IT”. Daarin verkennen we de mogelijkheden van nieuwe technologie en vertalen we deze naar haalbare pilots en experimenten.

 

GGz Breburg – IT meerjarenplan

klant_ggzbreburgGGz Breburg is een GGz instelling in de regio Midden en West Brabant. Informatietechnologie speelt een steeds grotere rol in de zorg en ook binnen GGz Breburg. Medewerkers en cliënten hebben hoge verwachtingen van het gebruik van IT. Ik begeleid GGz Brebug in het ontwikkelen van een IT meerjarenplan. Door samenwerking van IT’ers met collega’s uit het primaire proces ontwikkelen we een gezamenlijke visie op de gewenste rol van IT.

 

ID College – voorbereiden op nieuwe wetgeving Onderwijstijd

 

IDcollege_logo_small_web

Hoe zorg je er als onderwijsinstelling voor dat je meer onderwijs aanbiedt en tegelijkertijd de kwaliteit verhoogt zonder dat de kosten toenemen? Voor die vraag zag ROC ID College zich gesteld door de invoering van nieuwe wetgeving in het middelbaar beroepsonderwijs. De meeste MBO opleidingen worden verkort van vier naar drie jaar en in die drie jaar moet meer begeleide onderwijstijd worden aangeboden. ROC ID College onderkent het belang van meer en intensiever onderwijs, maar vraagt zich met ruim 11.000 studenten ook af wat de impact gaat zijn van de nieuwe wetgeving op de inzet van docenten, huisvesting en de kosten daarvan.

ROC ID College vroeg mij leiding te geven aan programma dat enerzijds de impact van de nieuwe wetgeving in kaart brengt en anderzijds vernieuwende oplossingen bedenkt om de benodigde verandering door te voeren.