Innoveren met IT door outsourcing

Veel organisaties kiezen ervoor hun IT dienstverlening uit te besteden naar een externe leverancier of naar een samenwerkingsverband. Uitbesteding van IT blijkt keer op keer een moeilijke ingreep te zijn die lang niet altijd tot de gehoopte verbetering leidt. De verwachte kostenbesparing en kwaliteitsverhoging blijven uit. Onder andere doordat:

  • de veranderingen voor het IT personeel groot zijn en weerstand oproepen,
  • onderhandelen en samenwerken met de nieuwe IT leverancier een vak apart blijkt te zijn en
  • de eigen processen onvoldoende op orde zijn om een professionele klant-leverancier relatie mogelijk te maken.

Na alle minder fortuinlijk verlopen uitbesteding-avonturen ben je al een hele held als je een IT uitbesteding succesvol weet af te ronden. Dat is heel begrijpelijk als je alle verhalen hoort over  de uitbestedingen die op één of andere manier vastlopen in ruzies met ondernemingsraden en rechtzaken tegen leveranciers. Tegelijkertijd is het heel jammer dat de ambitie van IT uitbestedingen zo laag ligt. De lat lijkt te liggen op het niveau van een niet-mislukte uitbesteding.