Onverwachte inzichten door data science

Bram den Teuling

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Bram den Teuling, mede-oprichter van orikami.

Meer transparantie door Open Data

Arjan El Fassed

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation.

Tijdens het kabinet Rutte 1 was Arjan El Fassed Tweede Kamerlid voor Groenlinks en hield hij zich onder andere bezig met digitale vrijheid. Sinds begin 2013 is Arjan directeur van Open State Foundation. Een non-profit organisatie die zich inzet voor het ontsluiten van gegevens als open data.

Digitale Lente bij het Rijksmuseum

150302 Rob Hendriks

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Rob Hendriks, Hoofd ICT van het Rijksmuseum.

Terwijl het hoofdgebouw van het museum was gesloten voor een volledige renovatie, werkte Rob met zijn collega’s aan het ontwikkelen van enkele digitale hoogstandjes. Het hele museum werd voorzien van draadloos internet. Er werd een Rijksmuseum-app gemaakt en de website werd volledig vernieuwd. Daarnaast werd een groot deel van de objecten uit de collectie van het Rijksmuseum in hoge resolutie op beeld vastgelegd. Op de website kunnen bezoekers de collectie verkennen. Het Rijksmuseum noemt dit de Rijksstudio.

Public Revenue Dashboard

Transparantie en openheid zijn populaire begrippen voor publieke organisaties. Open government, open data en open spending zijn bewegingen waarmee publieke organisaties steeds meer informatie openbaar maken over de besluiten die zij nemen, de uitgaven die zij doen en de resultaten die zij behalen. In het bedrijfsleven is openheid vaak nog beperkt tot de kwartaalcijfers en het jaarverslag.

Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan komt van het bedrijf(je) Buffer. Eind vorige maand kondigde Buffer in een blogpost aan om vanaf dat moment al hun financiële gegevens openbaar te maken. Via een voor iedereen toegankelijk dashboard zijn in real-time gegevens te bekijken zoals de omzet, aantal klanten en betalingen.

Naamloos 21.43.36

 

 

International Open Data Day 2014

Vandaag – 22 februari 2014 –  is het International Open Data Day. In Nederland wordt deze dag gevierd onder de noemer Open Data Dag 2014. Wereldwijd gaan ontwikkelaars, ontwerpers, onderzoekers en ondernemers aan de slag met het bouwen van toepassingen op basis van open data. De laatste maanden signaleer ik steeds meer aandacht voor open data. Tot voor kort werd het pleidooi voor open data gevoerd door een kleine groep idealisten. Sinds onderzoek van McKinsey heeft aangetoond dat open data behalve maatschappelijke waarde ook enorme economische waarde op kan leveren, krijgt ook deze kant veel aandacht.

Samen met TNO en Open State Foundation heb ik een business case voor open data opgesteld. Een overzicht van kosten en opbrengsten van open data.

Open Data business case

Bijeenkomst 22 januari 2014

banner-001

Op 22 januari organiseer ik samen met bureau Wielinq een bijeenkomst over nieuwe technologische ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomst verkennen we met elkaar de manier waarop technologie organisaties beïnvloedt. Wil je aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Stuur me een mail of bel: 06 2962 3664. De bijeenkomst vindt plaats bij Creative Valley in Utrecht en duurt van half vijf tot uiterlijk half zeven. Voor een lichte en gezonde maaltijd wordt gezorgd. Deelname is kosteloos.

Wat levert Open Data op?

IMG_0611

Gisteren heb ik me met een groep mensen van onder andere Open State Foundation en TNO gebogen over de vraag wat Open Data voor organisaties oplevert. Er wordt – met name binnen de overheid – veel gesproken over Open Data als een logische stap. De overheid moet efficiënter werken, beter samenwerken en transparanter zijn. Het openstellen van gegevensverzamelingen kan hier zeker aan bijdragen, maar overheidsorganisaties staan toch niet te trappelen.

Iedere organisatie een API

Eerder schreef ik op deze blog over Internet of Things en over Open Data. Beide ontwikkelingen maken gebruik van het concept van een API (Application Programming Interface).

API’s zijn zowel organisatorisch als technologisch een essentieel onderdeel van moderne organisaties. Als IT afdeling kun je wachten op het eerste verzoek om een organisatie API te ontwikkelen. Als technologie-gids van je organisatie kun je ook zelf actie ondernemen en de mogelijkheden van API’s binnen je organisatie onder de aandacht brengen.

Open Data

Steeds meer organisaties stellen gegevens beschikbaar in de vorm van open data. Het principe is eenvoudig. Veel organisaties verzamelen en beheren grote hoeveelheden gegevens. Met name voor gegevens die worden verzameld door overheidsorganisaties geldt dat deze niet alleen waarde hebben voor de organisatie zelf, maar dat ook anderen belang hebben bij open toegang tot deze gegevens. Denk aan de Kamer van Koophandel die het register beheert van alle ondernemingen in Nederland. Denk aan gemeentes die gegevens beheren over bijvoorbeeld verleende subsidies. Deze gegevens zijn voor een deel privacy gevoelig, maar voor een deel ook niet. Open data is het fenomeen dat organisaties de gegevens die niet privacy gevoelig zijn volgens een open standaard beschikbaar stellen. Leveranciers, app-bouwers en burgers kunnen de gegevens hergebruiken en daar hun voordeel mee doen.