Wellantcollege – implementatie systeem voor management-informatie

wellant

Wellantcollege is de grootste onderwijsinstelling in de Randstad voor de groene sector. Met 23 VMBO locaties, 11 MBO locaties, 13.000 studenten en 1.400 medewerkers is het een flinke opgave om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerkers te krijgen. Wellantcollege kiest daarom voor de implementatie van een nieuw managementinformatiesysteem.

logo-wellant-college

Als programmamanager geef ik leiding aan de projecten waarin een implementatiepartner wordt geselecteerd, het systeem technisch wordt geïmplementeerd en vervolgens dashboards worden ontwikkeld over meer dan tien belangrijke onderwerpen verdeeld over de categorieën onderwijs, personeel en financiën. Na afloop hebben teamleiders, directeuren en het College van Bestuur altijd beschikking over actuele en betrouwbare managementinformatie.

Onverwachte inzichten door data science

Bram den Teuling

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Bram den Teuling, mede-oprichter van orikami.

Meer transparantie door Open Data

Arjan El Fassed

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation.

Tijdens het kabinet Rutte 1 was Arjan El Fassed Tweede Kamerlid voor Groenlinks en hield hij zich onder andere bezig met digitale vrijheid. Sinds begin 2013 is Arjan directeur van Open State Foundation. Een non-profit organisatie die zich inzet voor het ontsluiten van gegevens als open data.

Vernieuwing in het onderwijs door open digitaal leermateriaal

Ron Zuijlen

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Ron Zuijlen, directeur van Stichting VO-content.

Tot maart 2012 was Ron Zuijlen projectleider Leermiddelenbeleid bij de VO-raad, een vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Hij maakte van 2005 tot 2012    deel uit van de dagelijkse leiding van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie. Vanuit de behoefte aan open digitaal leermateriaal ontstond daar het idee voor VO-content. Sinds augustus 2013 is Ron directeur van Stichting VO-content.

Kennisnet – Big Data

Kennisnet

De laatste jaren is er ook in het onderwijs steeds meer aandacht voor het onderwerp Big Data. Eerder schreef ik voor Kennisnet deze publicatie over het inzetten van Big Data in het onderwijs. Om onderwijsinstellingen hierbij te ondersteunen ontwikkelde Kennisnet een leergang Big Data voor informatiemanagers in het MBO. Voor het tweede jaar op rij verzorgde ik de eerste dag van het programma.

LogoKEN_PaarsRGB

Digitaal vaardig

codeuur

Kinderen van nu groeien op in een digitale wereld. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen meer begrijpen van de digitale toepassingen die ze hun hele leven intensief zullen gaan gebruiken? Met andere woorden: hoe maken we kinderen digitaal vaardig?  Afgelopen vrijdag was de lancering van het initiatief CodeUur dat een antwoord biedt op deze vraag.

De Stichting CodeUur wil dat programmeren een vast onderdeel wordt van het curriculum op basisscholen. Door leerlingen van groep 7 en 8 elke vrijdag een uur programmeerles te geven, leren ze hoe digitale toepassingen werken en wordt het creatief en logisch denken ontwikkeld. Een heel goed initiatief dat ik alleen maar aan kan moedigen.

Ben je docent of schooldirecteur? Meld je dan hier aan.
Ben je programmeur en wil je als gastdocent een programmeerles geven op een basisschool? Meld je dan hier aan.

Meer informatie over de Stichting CodeUur vind je op de website.

Business School Nederland – docent informatiemanagement

BSN
Business School Nederland is de grootste aanbieder van Executive MBA opleidingen in Nederland. Sinds begin 2015 ben ik verbonden aan de Business School Nederland als docent voor de module Informatiemanagement. Tijdens deze module leren we MBA studenten met een strategische blik te kijken naar vraagstukken op het gebied van informatietechnologie en informatiemanagement.

 

VO-content – business model innovatie

VO content

Stichting VO-Content ontwikkelt open digitaal leermateriaal voor het voortgezet onderwijs. De markt voor leermateriaal is sterk aan het veranderen. Traditionele uitgeverijen worstelen met de transitie van papier naar digitaal en van integrale lesmethoden naar modulair aangeboden leermateriaal. VO-Content is opgericht door en voor VO scholenvo-content_logo met als doel te ontwikkelen wat de traditionele marktpartijen nog niet doen: kwalitatief hoogwaardig, open en modulair leermateriaal. De ontwikkeling van dit leermateriaal kost geld en VO-content wil de kosten voor deelnemende scholen laag houden. VO-content heeft mij gevraagd hen te helpen met het vinden van het juiste business model. In een strategische sessie met bestuurders van VO scholen worden toekomstscenario’s verkend en besproken.

 

Lees ook over VO-content in dit interview met directeur Ron Zuijlen.

 

ID College – voorbereiden op nieuwe wetgeving Onderwijstijd

 

IDcollege_logo_small_web

Hoe zorg je er als onderwijsinstelling voor dat je meer onderwijs aanbiedt en tegelijkertijd de kwaliteit verhoogt zonder dat de kosten toenemen? Voor die vraag zag ROC ID College zich gesteld door de invoering van nieuwe wetgeving in het middelbaar beroepsonderwijs. De meeste MBO opleidingen worden verkort van vier naar drie jaar en in die drie jaar moet meer begeleide onderwijstijd worden aangeboden. ROC ID College onderkent het belang van meer en intensiever onderwijs, maar vraagt zich met ruim 11.000 studenten ook af wat de impact gaat zijn van de nieuwe wetgeving op de inzet van docenten, huisvesting en de kosten daarvan.

ROC ID College vroeg mij leiding te geven aan programma dat enerzijds de impact van de nieuwe wetgeving in kaart brengt en anderzijds vernieuwende oplossingen bedenkt om de benodigde verandering door te voeren.

Digitalisering van onderwijs

steve_jobs_school_holland_002
foto: Michael Kooren (Reuters)

D66 vindt dat het sneller moet met de digitalisering van onderwijs in Nederland. De wetgeving werkt remmend en het is te duur aldus kamerlid Paul van Meenen. De oproep lijkt vooral betrekking te hebben op de inzet van digitaal leermateriaal. Ik ben het helemaal eens met de stelling dat de benutting van digitaal leermateriaal in Nederland te langzaam gaat. De  grootste belemmeringen zijn naar mijn idee alleen niet de wet of de kosten. Twee weken geleden begeleide ik een bijeenkomst met medewerkers van scholen in het voorgezet onderwijs over de kosten en baten van open digitaal leermateriaal. Daar werd mij weer duidelijk dat er ook vanuit het onderwijs zelf belangrijke obstakels te overwinnen zijn voordat er sprake zal zijn van grootschalige inzet van digitaal leermateriaal in het Nederlandse onderwijs.