Less = more

Foto door https://www.flickr.com/photos/argonavigo/
foto door https://www.flickr.com/photos/argonavigo/

Organisaties worden steeds complexer. Organisaties werken intensiever samen met klanten, partners en leveranciers. De hoeveelheid informatie die rondgaat in organisaties neemt toe. Producten en diensten worden bovendien steeds geavanceerder. Informatietechnologie kan helpen bij het bedwingen van deze toenemende complexiteit. Helaas is het tegendeel regelmatig waar en zorgt IT juist voor een toename van de complexiteit. Organisaties introduceren grote systemen om informatie te stroomlijnen, maar deze systemen zelf zijn zo complex dat nieuwe systemen en structuren nodig zijn om ze te beheersen. Zo belanden organisaties in een negatieve spiraal van toenemende complexiteit.

Wellantcollege – implementatie systeem voor management-informatie

wellant

Wellantcollege is de grootste onderwijsinstelling in de Randstad voor de groene sector. Met 23 VMBO locaties, 11 MBO locaties, 13.000 studenten en 1.400 medewerkers is het een flinke opgave om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerkers te krijgen. Wellantcollege kiest daarom voor de implementatie van een nieuw managementinformatiesysteem.

logo-wellant-college

Als programmamanager geef ik leiding aan de projecten waarin een implementatiepartner wordt geselecteerd, het systeem technisch wordt geïmplementeerd en vervolgens dashboards worden ontwikkeld over meer dan tien belangrijke onderwerpen verdeeld over de categorieën onderwijs, personeel en financiën. Na afloop hebben teamleiders, directeuren en het College van Bestuur altijd beschikking over actuele en betrouwbare managementinformatie.