Hoe organiseer je digitale innovatie?

Je bent verantwoordelijk voor de ICT van jouw organisatie. De roep om digitale innovatie is groot, maar je hebt je handen vol aan het optimaliseren van de bestaande ICT-voorzieningen. Hoe besteed je de spaarzame tijd die je aan digitale innovatie kunt besteden goed? Daarover schreef ik samen met Arjan Geurts van bureau Wielinq een artikel dat deze maand verschijnt in het Tijdschrift IT Management (TITM).

>> Lees het artikel hier

TITM2

Ontslagen ING illustratief voor digitalisering

 

ING Bank

Gisteren maakte ING bekend 1700 arbeidsplaatsen te schrappen en daarnaast afscheid te nemen van een flink aantal externe medewerkers. Echt verrassend is het nieuws niet. Eerder kwamen er vergelijkbare berichten van andere financiële dienstverleners zoals Rabobank, ABN AMRO en Achmea. De dienstverlening wordt verder gedigitaliseerd en daardoor kunnen deze bedrijven hun klanten bedienen met kleinere en goedkopere organisaties. De vakbonden veinzen nog verontwaardiging over de omvang van de ontslagronde, maar bij de effecten van digitalisering lijken ze zich al te hebben neergelegd.

Wel verrassend aan het nieuws is de toelichting van ING over de functies die door deze ontslagronde worden geraakt. Naast de callcenters en de administratieve afdelingen worden met name ook IT functies genoemd. Dacht je als IT’er in deze tijden van digitalisering wel veilig te zitten bij een informatiefabriek als ING, blijk je juist ontslagen te worden. Hoe zit dat?

Tegelijk met deze ontslagronde maakt ING bekend 200 miljoen extra te investeren in nieuwe IT systemen. Deze investering komt bovenop een eerder aangekondigde investering van 900 miljoen. In totaal investeert de bank dus 1,1 miljard in een nieuw IT systeem. ING kiest voor één systeem waarmee alle verschillende kanalen van de bank worden ondersteund. Geen aparte systemen meer voor de medewerker aan de balie, voor internetbankieren, voor mobiel bankieren, voor het callcenter. Dit nieuwe geïntegreerde systeem is met minder mensen te onderhouden dan de vele verschillende bestaande systemen en dus zijn er minder IT’ers nodig bij de bank.

Op dezelfde dag dat ING  dit nieuws bekend maakte, viel mijn oog op een publicatie van Capgemini Consulting. Daarin schetsen zij onder andere drie belangrijke acties die een CIO kan nemen om zich aan te passen aan het digitale tijdperk.

Naamloos kopie

Deze acties sluiten naadloos aan op de acties van ING:

1. Maak een nieuw ontwerp van je IT afdeling waarmee je beter in staat bent tot innoveren

ING: minder ontwikkelaars en beheerders van legacy en deelsystemen, meer kennis over klantbeleving en omnichannel benadering.

2. Bouw een sterk digitaal platform

ING: één nieuw systeem waarin functies van voorheen verschillende deelsystemen worden gecombineerd.

3. Rationaliseer (vereenvoudig) het IT landschap en gebruik de besparingen om te investeren in digitale innovatie

ING: kostenbesparingen (ontslagen) als gevolg van de vereenvoudiging worden gebruikt om te investeren (1,1 miljard) in één nieuw systeem.

 

Naast pijnlijk nieuws voor alle betreffende medewerkers is dit nieuws van ING een mooi voorbeeld van de impact van digitalisering op organisaties.

 

[aanvulling 27 november 2014] En als je je afvraagt waarom de CEO van ING hier zo druk mee is: https://www.youtube.com/watch?v=aLDjJkAxE5g&feature=youtu.be

GGz Breburg – IT meerjarenplan

klant_ggzbreburgGGz Breburg is een GGz instelling in de regio Midden en West Brabant. Informatietechnologie speelt een steeds grotere rol in de zorg en ook binnen GGz Breburg. Medewerkers en cliënten hebben hoge verwachtingen van het gebruik van IT. Ik begeleid GGz Brebug in het ontwikkelen van een IT meerjarenplan. Door samenwerking van IT’ers met collega’s uit het primaire proces ontwikkelen we een gezamenlijke visie op de gewenste rol van IT.

 

boekrecensie: FruITion van Chris Potts

Creating the ultimate corporate strategy for information technology” is de ondertitel van dit boek uit 2008. “in acht dagen” voegt de Nederlandse editie daaraan toe.

FruITion is geschreven vanuit het perspectief van Ian Taylor, CIO van een in Londen gevestigd bedrijf. Ian en zijn team leveren een IT strategie op zoals ze dat al jaren doen. Veel aandacht voor de techniek en de mensen die de techniek leveren. Juliette – CEO van het bedrijf – neemt geen genoegen met het resultaat en daagt Ian uit om een nieuwe strategie op te stellen. FruITion volgt Ian in de zoektocht die volgt. In amper twee weken leert Ian meer over de rol van IT dan in de jaren ervoor.

FruITion is een zeer leesbaar boek met veel herkenning voor iedereen die weleens betrokken is geweest bij een IT strategie traject. CEO Juliette verwoordt met haar provocerende opmerkingen  hoe er in veel organisaties naar IT wordt gekeken. Haar wens om IT daadwerkelijk van waarde te laten zijn daarentegen getuigt van een vooruitstrevende ambitie die nog in weinig organisaties voorkomt.