Gartner Hype Cycle 2016

hypecycle2016

De jaarlijkse hype cycle van Gartner is weer uit. In de editie van dit jaar signaleert Gartner drie meta-trends:

  1. Transparently Immersive Experiences, oftewel technologie die naadloos integreert in onze omgeving. Het verschil tussen interactie die we hebben met de realiteit en met virtuele omgevingen wordt steeds kleiner. Technologie houdt onze zintuigen voor de gek en dat leidt tot veel subtielere toepassing van technologie.
  2. Perceptual Smart Machine Age, alledaagse objecten worden steeds intelligenter en daardoor kunnen we steeds slimmer werken. Sensoren en intelligente objecten zorgen ervoor dat voorheen analoge objecten steeds meer mogelijkheden krijgen.
  3. Platform revolution, bedrijven maken gebruik van technologie om nieuwe strategische kansen te benutten en die kansen bestaan steeds vaker uit het creëren en exploiteren van digitale platforms.

Gartner Hype Cycle 2015

hypecycle2015

Ieder jaar publiceert onderzoeksbureau Gartner de zogenaamde Hype Cycle. De belangrijkste technologische trends geplot op de bekende curve: innovation trigger > peak of inflated expectations > trough of disillusionment > slope of enlightenment > plateau of productivity. Onlangs werd de nieuwste versie van de hype cycle gepubliceerd.

Copy-paste is snelste weg naar digitaal succes

copypasteOrganisaties in alle sectoren kijken naar de mogelijkheden van vernieuwende technologie in de hoop die ene baanbrekende innovatie te doen waarmee zij hun branche op de kop zetten. De mogelijkheden van ‘digitaal’ zijn enorm. De sleutel naar succes bestaat echter niet uit het bedenken van nieuwe concepten, maar uit het succesvol toepassen van bestaande ideeën. Minder baanbrekende innovatie dus en meer copypaste. Dat bepleit ik in dit opiniestuk dat ik samen met Arjan Geurts van Wielinq schreef en dat in de laatste editie van CIO Magazine verscheen.

Meer transparantie door Open Data

Arjan El Fassed

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation.

Tijdens het kabinet Rutte 1 was Arjan El Fassed Tweede Kamerlid voor Groenlinks en hield hij zich onder andere bezig met digitale vrijheid. Sinds begin 2013 is Arjan directeur van Open State Foundation. Een non-profit organisatie die zich inzet voor het ontsluiten van gegevens als open data.

Vernieuwing in het onderwijs door open digitaal leermateriaal

Ron Zuijlen

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Ron Zuijlen, directeur van Stichting VO-content.

Tot maart 2012 was Ron Zuijlen projectleider Leermiddelenbeleid bij de VO-raad, een vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Hij maakte van 2005 tot 2012    deel uit van de dagelijkse leiding van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie. Vanuit de behoefte aan open digitaal leermateriaal ontstond daar het idee voor VO-content. Sinds augustus 2013 is Ron directeur van Stichting VO-content.

Digitale Lente bij het Rijksmuseum

150302 Rob Hendriks

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Rob Hendriks, Hoofd ICT van het Rijksmuseum.

Terwijl het hoofdgebouw van het museum was gesloten voor een volledige renovatie, werkte Rob met zijn collega’s aan het ontwikkelen van enkele digitale hoogstandjes. Het hele museum werd voorzien van draadloos internet. Er werd een Rijksmuseum-app gemaakt en de website werd volledig vernieuwd. Daarnaast werd een groot deel van de objecten uit de collectie van het Rijksmuseum in hoge resolutie op beeld vastgelegd. Op de website kunnen bezoekers de collectie verkennen. Het Rijksmuseum noemt dit de Rijksstudio.

IT innovatie onderdeel van e-CF

ecf logo

Het European e-Competence Framework (e-CF) is een raamwerk waarmee ICT competenties bij professionals volgens een vaste standaard kunnen worden getoetst en vastgesteld. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger voor werkgevers om te beschrijven welke competenties zij van potentiële werknemers verwachten en om te toetsen of kandidaten over deze competenties beschikken. De acceptatie van het raamwerk neemt binnen Europa snel toe. In Nederland heeft de overheid e-CF als standaard omarmd onder de noemer Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening Rijk. Een Nederlandse specialist op het gebied van certificering en accreditering, EXIN, ontwikkelt momenteel een e-CF  assessment tool.

Vorige maand heb ik als lid van de EXIN e-CF Review Board een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze tool. Daarvoor hebben we de benodigde kennis en vaardigheden voor de competentie IT innovatie in kaart gebracht. Hierdoor kan objectief worden vastgesteld of ICT professionals aantoonbaar in staat zijn om de mogelijkheden van innovatieve IT binnen en tussen organisaties te benutten.

De opname van IT innovatie in e-CF laat zien dat het een steeds belangrijker onderdeel wordt van het vakgebied IT en informatiemanagement. Daarnaast levert het een bijdrage aan de verdere professionalisering van dit relatief nieuwe deel van het vakgebied.

Digitaal bekwaam

In het FD van dinsdag 23 december staat een interview met directeur Habets van RTL Nederland. In dat interview (pdf) geeft Habets aan dat we als Nederlanders gemiddeld drie uur en twintig minuten televisie per dag kijken en dat kan volgens hem best wat meer zijn. “De uitdaging is om dat naar 4 uur te tillen”, aldus Habets.

Kijktijd is een begrip uit de oude realiteit.  Daarin ging het om het maken van programma’s met zo hoog mogelijke kijkcijfers, gefinancierd door de inkomsten uit commercials. Deze realiteit staat op het punt om te worden ingeruild door een nieuwe digitale realiteit die wordt bepaald door streaming video, tablets, user-generated content, Netflix, Youtube en Popcorn Time.

rtl-4578Habets heeft het er maar moeilijk mee ook al probeert hij de lezer in de rest van het interview  van het tegendeel te overtuigen. Zo heeft hij hoge verwachtingen van Videoland, de online videodienst van RTL. Echt overtuigend is het allemaal niet. Habets leeft in de oude versie van de realiteit. En een oude versie van de realiteit, dat is geschiedenis of fantasie.

Ik geloof persoonlijk niet dat we het huidige businessmodel (door adverteerders betaalde televisie) één-op-één inruilen voor een businessmodel à la Netflix. De consumptie van video content zal meer en meer  versnipperd zijn tussen verschillende kanalen, devices en aanbieders. Nieuwe aanbieders zullen snel opkomen om vervolgens zelf rechts te worden ingehaald door nog nieuwere aanbieders. Ik kan Habets niet vertellen hoe de wereld er voor televisiezenders als RTL de komende jaren uit zal gaan zien. Ik wil Habets wel adviseren om zijn organisatie aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit. Een paar goedbedoelde tips voor het creëren van een digitaal bekwame organisatie.