Gartner Hype Cycle 2015

hypecycle2015

Ieder jaar publiceert onderzoeksbureau Gartner de zogenaamde Hype Cycle. De belangrijkste technologische trends geplot op de bekende curve: innovation trigger > peak of inflated expectations > trough of disillusionment > slope of enlightenment > plateau of productivity. Onlangs werd de nieuwste versie van de hype cycle gepubliceerd.

Digitaal vaardig

codeuur

Kinderen van nu groeien op in een digitale wereld. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen meer begrijpen van de digitale toepassingen die ze hun hele leven intensief zullen gaan gebruiken? Met andere woorden: hoe maken we kinderen digitaal vaardig?  Afgelopen vrijdag was de lancering van het initiatief CodeUur dat een antwoord biedt op deze vraag.

De Stichting CodeUur wil dat programmeren een vast onderdeel wordt van het curriculum op basisscholen. Door leerlingen van groep 7 en 8 elke vrijdag een uur programmeerles te geven, leren ze hoe digitale toepassingen werken en wordt het creatief en logisch denken ontwikkeld. Een heel goed initiatief dat ik alleen maar aan kan moedigen.

Ben je docent of schooldirecteur? Meld je dan hier aan.
Ben je programmeur en wil je als gastdocent een programmeerles geven op een basisschool? Meld je dan hier aan.

Meer informatie over de Stichting CodeUur vind je op de website.

IT innovatie onderdeel van e-CF

ecf logo

Het European e-Competence Framework (e-CF) is een raamwerk waarmee ICT competenties bij professionals volgens een vaste standaard kunnen worden getoetst en vastgesteld. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger voor werkgevers om te beschrijven welke competenties zij van potentiële werknemers verwachten en om te toetsen of kandidaten over deze competenties beschikken. De acceptatie van het raamwerk neemt binnen Europa snel toe. In Nederland heeft de overheid e-CF als standaard omarmd onder de noemer Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening Rijk. Een Nederlandse specialist op het gebied van certificering en accreditering, EXIN, ontwikkelt momenteel een e-CF  assessment tool.

Vorige maand heb ik als lid van de EXIN e-CF Review Board een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze tool. Daarvoor hebben we de benodigde kennis en vaardigheden voor de competentie IT innovatie in kaart gebracht. Hierdoor kan objectief worden vastgesteld of ICT professionals aantoonbaar in staat zijn om de mogelijkheden van innovatieve IT binnen en tussen organisaties te benutten.

De opname van IT innovatie in e-CF laat zien dat het een steeds belangrijker onderdeel wordt van het vakgebied IT en informatiemanagement. Daarnaast levert het een bijdrage aan de verdere professionalisering van dit relatief nieuwe deel van het vakgebied.