Digitale strategie voor Movisie

movisie-2
Movisie is de kennisinstelling voor het sociaal domein. Vanuit deze rol verzamelt, ontwikkelt en verspreidt Movisie kennis over sociale onderwerpen zoals actief burgerschap, huiselijk en seksueel geweld en sociale zorg. De afgelopen jaren is de inzet van digitale technologie steeds belangrijker geworden voor Movisie. Voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van digitale kanalen, zoals websites en e-learning. Begin 2016 ontstond binnen Movisie de behoefte aan een richtinggevende visie op het gebruik van digitale technologie. De afgelopen maanden heb ik Movisie samen met Arjan Geurts van Wielinq geholpen met de ontwikkeling van een digitale strategie. Hieronder lees je hoe we dat hebben gedaan en hoe onze opdrachtgever daarop terugkijkt.