Digitale Ethiek

Mag de overheid registreren wanneer je met wie hebt gebeld? Mag een bank gegevens over je koopgedrag verkopen aan derde partijen? Als burgers en klanten zeggen we ‘nee’. Als werknemers van overheden en banken zeggen we ‘misschien’. Spionnen en marketeers zeggen ‘ja’. Nieuwe technologie stelt ons voor nieuwe dilemma’s. Eenvoudige oplossingen zijn er niet. Excessen, tegengeluiden en discussie zijn nodig om een nieuwe balans te vinden.

The Circle

Een belangrijke bijdrage aan deze discussie wordt geleverd door Dave Eggers met zijn boek The Circle. Eggers beschrijft een wereld waarin een Google-achtig bedrijf wel heel veel macht krijgt. Het motto van dit bedrijf luidt: “privacy is theft”.

Ethische overwegingen bij de inzet van nieuwe technologie zorgen de komende jaren nog voor een levendige discussie. Scholen en universiteiten zouden er goed aan doen om Digitale Ethiek als verplicht vak in het programma op te nemen. Het huiswerk voor les één bestaat uit het lezen van The Circle.