Vernieuwing in het onderwijs door open digitaal leermateriaal

Ron Zuijlen

Digitalisering biedt grote kansen voor organisaties die daarin durven te investeren. Onder de noemer Digitale Lente lees je de komende tijd op deze site de verhalen van een aantal voorlopers in dit digitale tijdperk. Mensen die er met hun organisaties voor kiezen om de mogelijkheden van digitale technologie te benutten. Vandaag lees je het verhaal van Ron Zuijlen, directeur van Stichting VO-content.

Tot maart 2012 was Ron Zuijlen projectleider Leermiddelenbeleid bij de VO-raad, een vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Hij maakte van 2005 tot 2012    deel uit van de dagelijkse leiding van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie. Vanuit de behoefte aan open digitaal leermateriaal ontstond daar het idee voor VO-content. Sinds augustus 2013 is Ron directeur van Stichting VO-content.

Digitalisering van onderwijs

steve_jobs_school_holland_002
foto: Michael Kooren (Reuters)

D66 vindt dat het sneller moet met de digitalisering van onderwijs in Nederland. De wetgeving werkt remmend en het is te duur aldus kamerlid Paul van Meenen. De oproep lijkt vooral betrekking te hebben op de inzet van digitaal leermateriaal. Ik ben het helemaal eens met de stelling dat de benutting van digitaal leermateriaal in Nederland te langzaam gaat. De  grootste belemmeringen zijn naar mijn idee alleen niet de wet of de kosten. Twee weken geleden begeleide ik een bijeenkomst met medewerkers van scholen in het voorgezet onderwijs over de kosten en baten van open digitaal leermateriaal. Daar werd mij weer duidelijk dat er ook vanuit het onderwijs zelf belangrijke obstakels te overwinnen zijn voordat er sprake zal zijn van grootschalige inzet van digitaal leermateriaal in het Nederlandse onderwijs.