CIO 3.0

CIO 3.0De laatste jaren is er veel gezegd en geschreven over de opkomst van ICT in organisaties. De laatste tijd is vooral “digitale transformatie” een populair gespreksonderwerp.  Organisaties in alle sectoren schikken zich (langzaam of snel) aan de nieuwe orde die door technologie is gecreëerd. Bij een dergelijk nieuw vakgebied hoort de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten. Eerst in de vorm van populaire artikelen in managementtijdschriften en op sociale media, later in de vorm van doordachte studies en boeken. Het boek CIO 3.0 van Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg is één van de eerste Nederlandstalige boeken dat uitgebreid ingaat op de impact van digitale transformatie op organisaties.

Gartner Hype Cycle 2015

hypecycle2015

Ieder jaar publiceert onderzoeksbureau Gartner de zogenaamde Hype Cycle. De belangrijkste technologische trends geplot op de bekende curve: innovation trigger > peak of inflated expectations > trough of disillusionment > slope of enlightenment > plateau of productivity. Onlangs werd de nieuwste versie van de hype cycle gepubliceerd.

Copy-paste is snelste weg naar digitaal succes

copypasteOrganisaties in alle sectoren kijken naar de mogelijkheden van vernieuwende technologie in de hoop die ene baanbrekende innovatie te doen waarmee zij hun branche op de kop zetten. De mogelijkheden van ‘digitaal’ zijn enorm. De sleutel naar succes bestaat echter niet uit het bedenken van nieuwe concepten, maar uit het succesvol toepassen van bestaande ideeën. Minder baanbrekende innovatie dus en meer copypaste. Dat bepleit ik in dit opiniestuk dat ik samen met Arjan Geurts van Wielinq schreef en dat in de laatste editie van CIO Magazine verscheen.

Technologie met stip op één bij CEO’s

C

Deze week verscheen een interessant rapport van IBM (de zogenaamde Global C-suite study) naar aanleiding van een wereldwijd onderzoek onder topbestuurders naar hun kijk op de wereld van nu. Welke thema’s hebben hun aandacht en hoe denken zij dat hun organisaties waarde toe kunnen blijven voegen? Drie onderwerpen komen volgens dit onderzoek als terugkerende thema’s naar voren.

Chief Digital Officer

Vijf jaar geleden hadden we het in IT land met z’n allen over de plaats van de CIO in de organisatie. Het ene kamp: “IT is van strategisch belang en moet in de vorm van een CIO vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur”. Het andere kamp: “IT is voor onze organisatie niet van strategisch belang, maar vooral ondersteunend”.

De laatste tijd laait een vergelijkbare discussie op. Dit maal wordt de discussie gevoed door de opkomst van IT als bron van innovatie. Nieuwe IT technologie is in veel organisaties de oorsprong voor nieuwe business modellen en nieuwe producten en diensten. IT is daarmee zonder twijfel van strategisch belang, maar waar beleg je deze toch wat nieuwe rol van IT?

Ik hoor vier varianten regelmatig voorbij komen.