CIO 3.0

CIO 3.0De laatste jaren is er veel gezegd en geschreven over de opkomst van ICT in organisaties. De laatste tijd is vooral “digitale transformatie” een populair gespreksonderwerp.  Organisaties in alle sectoren schikken zich (langzaam of snel) aan de nieuwe orde die door technologie is gecreëerd. Bij een dergelijk nieuw vakgebied hoort de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten. Eerst in de vorm van populaire artikelen in managementtijdschriften en op sociale media, later in de vorm van doordachte studies en boeken. Het boek CIO 3.0 van Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg is één van de eerste Nederlandstalige boeken dat uitgebreid ingaat op de impact van digitale transformatie op organisaties.

Chief Digital Officer

Vijf jaar geleden hadden we het in IT land met z’n allen over de plaats van de CIO in de organisatie. Het ene kamp: “IT is van strategisch belang en moet in de vorm van een CIO vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur”. Het andere kamp: “IT is voor onze organisatie niet van strategisch belang, maar vooral ondersteunend”.

De laatste tijd laait een vergelijkbare discussie op. Dit maal wordt de discussie gevoed door de opkomst van IT als bron van innovatie. Nieuwe IT technologie is in veel organisaties de oorsprong voor nieuwe business modellen en nieuwe producten en diensten. IT is daarmee zonder twijfel van strategisch belang, maar waar beleg je deze toch wat nieuwe rol van IT?

Ik hoor vier varianten regelmatig voorbij komen.