Een digitale A-locatie

platformIedere winkelier kan je het belang uitleggen van het hebben van een goede locatie. Een winkel op de juiste plaats heeft meer voorbijgangers, meer bezoekers en daardoor meer omzet. Het digitale equivalent van een goede locatie is het hebben van een sterk platform. Terwijl de ene na de andere winkelketen failliet gaat, worstelen organisaties met de vraag hoe zij een sterk online platform bouwen. In deze blogpost schets ik de zes bouwstenen van een online platform.

VO-content – business model innovatie

VO content

Stichting VO-Content ontwikkelt open digitaal leermateriaal voor het voortgezet onderwijs. De markt voor leermateriaal is sterk aan het veranderen. Traditionele uitgeverijen worstelen met de transitie van papier naar digitaal en van integrale lesmethoden naar modulair aangeboden leermateriaal. VO-Content is opgericht door en voor VO scholenvo-content_logo met als doel te ontwikkelen wat de traditionele marktpartijen nog niet doen: kwalitatief hoogwaardig, open en modulair leermateriaal. De ontwikkeling van dit leermateriaal kost geld en VO-content wil de kosten voor deelnemende scholen laag houden. VO-content heeft mij gevraagd hen te helpen met het vinden van het juiste business model. In een strategische sessie met bestuurders van VO scholen worden toekomstscenario’s verkend en besproken.

 

Lees ook over VO-content in dit interview met directeur Ron Zuijlen.