CIO 3.0

CIO 3.0De laatste jaren is er veel gezegd en geschreven over de opkomst van ICT in organisaties. De laatste tijd is vooral “digitale transformatie” een populair gespreksonderwerp.  Organisaties in alle sectoren schikken zich (langzaam of snel) aan de nieuwe orde die door technologie is gecreëerd. Bij een dergelijk nieuw vakgebied hoort de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten. Eerst in de vorm van populaire artikelen in managementtijdschriften en op sociale media, later in de vorm van doordachte studies en boeken. Het boek CIO 3.0 van Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg is één van de eerste Nederlandstalige boeken dat uitgebreid ingaat op de impact van digitale transformatie op organisaties.

Leesvoer voor de zomer

150303 Gravue boek 6

Leading Digital, George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee, Harvard Business Review Press, 2014

Technologische ontwikkelingen zoals mobile, analytics, social en cloud hebben impact op organisaties in alle sectoren. Bestaande verdienmodellen zakken als pudding in elkaar. Tegelijkertijd worden hele nieuwe verdienmodellen mogelijk. Centraal in dit boek staat het begrip digital mastery, oftewel het vermogen om gebruik te maken van de mogelijkheden van digitale technologie. Welke bekwaamheden heeft een organisatie daarvoor nodig, hoe bepaal je een succesvolle digitale strategie en hoe creëer je de omslag naar digital mastery? Aan de hand van vele voorbeelden geeft dit boek de antwoorden op deze vragen.

Designing for growth, Jeanne Liedtka, Tim Ogilvie, Columbia University Press, 2011

Design gaat over esthetiek, maar ook de gebruiker. Een designer wil iets maken dat een antwoord biedt op de behoefte van de gebruiker ervan. Designers maken gebruik van allerlei tools en technieken. Om zich te verplaatsen in de gebruiker, om te snappen wat de gebruiker echt drijft en om vervolgens iets te maken wat daar optimaal aan bijdraagt. Design thinking is de stroming die inzichten uit design disciplines zoals architectuur, mode en interieur vertaalt naar organisatievraagstukken. Hoe komen we er achter wat onze klanten echt willen? Hoe ontwerpen we onze dienstverlening zo dat die echt waarde toevoegt voor onze klanten? Voor dit soort vraagstukken biedt design thinking instrumenten. Designing for Growth beschrijft twaalf van deze instrumenten.

The connected company, Dave Gray, O’Reilly, 2012

Constatering 1: consumenten omarmen nieuwe technologieën sneller dan organisaties kunnen veranderen. Constatering 2: consumenten en organisaties zijn onderling verbonden in steeds complexer wordende netwerken. Bedrijven die willen blijven bestaan onder deze omstandigheden moeten zich omvormen tot een connected company. Dat is de boodschap van dit boek. Connected companies zijn snel lerende organisaties die nauw zijn verbonden met medewerkers, klanten en partners. Connected companies zijn niet hiërarchisch georganiseerd, maar op basis van zogenaamde pods. Kleine eenheden met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. In dit boek wordt beschreven hoe je een connected company kunt worden.

Exponential organizations, Salim Ismail, Michael S. Malone, Yuri van Geest, Diversion Books, 2014

De Wet van Moore beschrijft de exponentiële groei die technologie doormaakt. Diezelfde exponentiële groei is zichtbaar bij organisaties die gebouwd zijn rondom technologie. Een gemiddeld bedrijf uit de Fortune 500 deed er 20 jaar over om een marktwaarde van 1 miljard dollar te bereiken. Google bereikte diezelfde mijlpaal in 8 jaar, Tesla in 4 jaar, Snapchat in 2 jaar. Een 3D printer die je vandaag in de winkel koopt, biedt evenveel functionaliteit als een 3D printer uit 2007, maar voor een prijs die 400 keer lager is. Op basis van deze constateringen wordt in dit boek onderzocht wat de kenmerken zijn van een exponentiële organisatie en hoe je zo’n organisatie kunt bouwen.

 

 

Digitale Ethiek

Mag de overheid registreren wanneer je met wie hebt gebeld? Mag een bank gegevens over je koopgedrag verkopen aan derde partijen? Als burgers en klanten zeggen we ‘nee’. Als werknemers van overheden en banken zeggen we ‘misschien’. Spionnen en marketeers zeggen ‘ja’. Nieuwe technologie stelt ons voor nieuwe dilemma’s. Eenvoudige oplossingen zijn er niet. Excessen, tegengeluiden en discussie zijn nodig om een nieuwe balans te vinden.

The Circle

Een belangrijke bijdrage aan deze discussie wordt geleverd door Dave Eggers met zijn boek The Circle. Eggers beschrijft een wereld waarin een Google-achtig bedrijf wel heel veel macht krijgt. Het motto van dit bedrijf luidt: “privacy is theft”.

Ethische overwegingen bij de inzet van nieuwe technologie zorgen de komende jaren nog voor een levendige discussie. Scholen en universiteiten zouden er goed aan doen om Digitale Ethiek als verplicht vak in het programma op te nemen. Het huiswerk voor les één bestaat uit het lezen van The Circle.

Summer reading

Zoals dat bij een goede zomer hoort, kom ik ook deze weken weer toe aan het lezen van een aantal boeken die ik ik de afgelopen maanden niet kon laten liggen bij de digitale boekenwinkel (maar die vervolgens wel maanden ongelezen op mijn werkkamer lagen). Een aantal van de boeken die ik las heeft grote relevantie voor het onderwerp IT innovatie. Geen uitgebreide recensies, maar een korte bespreking van vier titels.

boekrecensie: FruITion van Chris Potts

Creating the ultimate corporate strategy for information technology” is de ondertitel van dit boek uit 2008. “in acht dagen” voegt de Nederlandse editie daaraan toe.

FruITion is geschreven vanuit het perspectief van Ian Taylor, CIO van een in Londen gevestigd bedrijf. Ian en zijn team leveren een IT strategie op zoals ze dat al jaren doen. Veel aandacht voor de techniek en de mensen die de techniek leveren. Juliette – CEO van het bedrijf – neemt geen genoegen met het resultaat en daagt Ian uit om een nieuwe strategie op te stellen. FruITion volgt Ian in de zoektocht die volgt. In amper twee weken leert Ian meer over de rol van IT dan in de jaren ervoor.

FruITion is een zeer leesbaar boek met veel herkenning voor iedereen die weleens betrokken is geweest bij een IT strategie traject. CEO Juliette verwoordt met haar provocerende opmerkingen  hoe er in veel organisaties naar IT wordt gekeken. Haar wens om IT daadwerkelijk van waarde te laten zijn daarentegen getuigt van een vooruitstrevende ambitie die nog in weinig organisaties voorkomt.