hypecycle2015

Gartner Hype Cycle 2015

hypecycle2015

Ieder jaar publiceert onderzoeksbureau Gartner de zogenaamde Hype Cycle. De belangrijkste technologische trends geplot op de bekende curve: innovation trigger > peak of inflated expectations > trough of disillusionment > slope of enlightenment > plateau of productivity. Onlangs werd de nieuwste versie van de hype cycle gepubliceerd. Een paar observaties bij de grootste veranderingen ten opzichte van de voorgaande editie:

  • Zelfrijdende voertuigen en het Internet of Things worden door Gartner op het toppunt van de hype geplaatst. Sla de wetenschapskatern van een willekeurige krant open en je ziet dat dit een goede inschatting lijkt. Overigens is de rol van Gartner hierin dubbel. Ieder jaar trekt Gartner de wereld over met een conferentie waarop bestuurders en managers bij worden gepraat over technologische ontwikkelingen. Vorig jaar werd op deze conferenties het jaar 2015 door Gartner zelf gebombardeerd als het jaar van het Internet of Things. Voorspellen is soms een kwestie van hard roepen.
  • Nieuw in de hype cycle is het begrip People-literate technology. Ik heb de uitleg van Gartner daarover nog niet kunnen vinden, maar het begrip boeit mij. Waar nu in het onderwijs gesproken wordt over het aanleren van ICT competenties en 21th century skills, lijkt Gartner hier te zeggen dat het tijd wordt dat technologie opgeleid moet worden in het omgaan met mensen in plaats van andersom. Een omdraaing die gezien de komst van de zelfrijdende auto volgens mij meer dan gewenst is.
  • De afgelopen jaren wordt er veel gesproken over de grenzeloze mogelijkheden van 3D printing. Je kon met recht spreken van een hype. Het afgelopen halfjaar werd het vervolgens wat stil op het 3D printing front. Gartner schat nu in dat we de komende tijd steeds meer succesverhalen gaan horen over de manier waarop 3d printing echte waarde toevoegt. Ik ben benieuwd. Ik heb vorig jaar een paar aandelen gekocht in 3d printing bedrijven en die zijn wel toe aan wat goed nieuws.

 

Tags: No tags

Leave a Comment