ecf logo

IT innovatie onderdeel van e-CF

ecf logo

Het European e-Competence Framework (e-CF) is een raamwerk waarmee ICT competenties bij professionals volgens een vaste standaard kunnen worden getoetst en vastgesteld. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger voor werkgevers om te beschrijven welke competenties zij van potentiële werknemers verwachten en om te toetsen of kandidaten over deze competenties beschikken. De acceptatie van het raamwerk neemt binnen Europa snel toe. In Nederland heeft de overheid e-CF als standaard omarmd onder de noemer Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening Rijk. Een Nederlandse specialist op het gebied van certificering en accreditering, EXIN, ontwikkelt momenteel een e-CF  assessment tool.

Vorige maand heb ik als lid van de EXIN e-CF Review Board een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze tool. Daarvoor hebben we de benodigde kennis en vaardigheden voor de competentie IT innovatie in kaart gebracht. Hierdoor kan objectief worden vastgesteld of ICT professionals aantoonbaar in staat zijn om de mogelijkheden van innovatieve IT binnen en tussen organisaties te benutten.

De opname van IT innovatie in e-CF laat zien dat het een steeds belangrijker onderdeel wordt van het vakgebied IT en informatiemanagement. Daarnaast levert het een bijdrage aan de verdere professionalisering van dit relatief nieuwe deel van het vakgebied.

Tags: No tags

Leave a Comment