IMG_0611

Wat levert Open Data op?

IMG_0611

Gisteren heb ik me met een groep mensen van onder andere Open State Foundation en TNO gebogen over de vraag wat Open Data voor organisaties oplevert. Er wordt – met name binnen de overheid – veel gesproken over Open Data als een logische stap. De overheid moet efficiënter werken, beter samenwerken en transparanter zijn. Het openstellen van gegevensverzamelingen kan hier zeker aan bijdragen, maar overheidsorganisaties staan toch niet te trappelen.

In de bijeenkomst hebben we verkend wat je als overheidsorganisatie moet doen om de stap naar Open Data te zetten en welke effect dat uiteindelijk heeft voor de eigen organisatie, de afnemers/gebruikers, de ketenpartners en de overheid als geheel.

We werken op dit moment aan een publicatie waarmee de inzichten uit deze bijeenkomst worden gedeeld. Binnenkort meer dus.

IMG_0616

Tags: No tags

Leave a Comment