boekrecensie: FruITion van Chris Potts

Creating the ultimate corporate strategy for information technology” is de ondertitel van dit boek uit 2008. “in acht dagen” voegt de Nederlandse editie daaraan toe.

FruITion is geschreven vanuit het perspectief van Ian Taylor, CIO van een in Londen gevestigd bedrijf. Ian en zijn team leveren een IT strategie op zoals ze dat al jaren doen. Veel aandacht voor de techniek en de mensen die de techniek leveren. Juliette – CEO van het bedrijf – neemt geen genoegen met het resultaat en daagt Ian uit om een nieuwe strategie op te stellen. FruITion volgt Ian in de zoektocht die volgt. In amper twee weken leert Ian meer over de rol van IT dan in de jaren ervoor.

FruITion is een zeer leesbaar boek met veel herkenning voor iedereen die weleens betrokken is geweest bij een IT strategie traject. CEO Juliette verwoordt met haar provocerende opmerkingen  hoe er in veel organisaties naar IT wordt gekeken. Haar wens om IT daadwerkelijk van waarde te laten zijn daarentegen getuigt van een vooruitstrevende ambitie die nog in weinig organisaties voorkomt.

Tags: No tags

Leave a Comment